¡Bienvenidos a nuestra Asociación!

Nuestra misión es ayudar a aquellos polacos que vengan a integrarse en la cultura española, ya sea de forma temporal -de vacaciones- como de forma más definitiva.

Lo hacemos porque somos polacos y españoles que ya convivimos juntos en la provincia de Alicante (Santa Pola, Guardamar, Elche...) y nos sentimos felices cuando podemos ayudar a un paisano a disfrutar de esta maravillosa tierra.

Esta es una asociación cultural sin animo de lucro en la cual se puede participar tanto siento español como polaco, siempre que el objetivo sea trabajar por la buena convivencia.

Witamy w naszym Stowarzyszeniu!


Naszą misją jest pomoc tym Polakom, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii, aby zintegrować się z hiszpańską kulturą, zarówno tymczasowo - na wakacje-, jak i na stałe.

Robimy to, ponieważ jesteśmy Polakami i Hiszpanami, którzy już mieszkają razem w prowincji Alicante (Santa Pola, Guardamar, Elche...) i czujemy się szczęśliwi, gdy możemy pomóc rodakowi w korzystaniu z tego wspaniałego kraju.

Jest to stowarzyszenie kulturalne typu non-profit, w którym możesz uczestniczyć zarówno jako Hiszpan, jak i Polak, pod warunkiem, że celem jest działanie na rzecz dobrego współistnienia.